Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/10/2016
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 210/2016 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 飞黄腾达 PRAC W896yo BR NZ G SH 76 671 罗达 克莱门 1 1:01.66
by IFFRAAJ (GB) - KILSHEELAN MARIE (NZ)
2 海军宝 PRAC R6404yo B AUS G SHBP59 652 薄奇能 伯里奇 211:01.80
by MANHATTAN RAIN (AUS) - OKAYLAH (AUS)
8 捷快 PRAC W1445yo GR AUS G SHP87 598 海理 伯里奇 3NK1:01.85
by MURTAJILL (AUS) - RASASA (NZ)
6 火麒麟 PRAC J168yo B NZ G SHTT80 616 文罗 必拿 451:02.69
by ONE COOL CAT (USA) - KINDNESS (NZ)
5 酿酒金人 PRAC J5327yo BR NZ G SHB, TT85 585 祖利曼 必拿 51 1/21:02.95
by GALLANT GURU (AUS) - ZERPERFLUOUS (NZ)
9 最靓仔 PRAC R5706yo B AUS G SHEM, B99 689 包和义 布隆 6471/41:10.60
by PRIMUS (AUS) - FOXY MOI (AUS)
安吉利亚 PRAC C2334yo B JPN G NH 55 3 郭力卫
by ZENNO ROB ROY (JPN) - SERIOUS ATTITUDE (IRE)
比利魔咒 PRAC C664yo B NZ G SH 61 4 必拿
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - BRITISH DAME (NZ)
战胜 PRAC N616yo BR NZ G SH 118 7 贝善利 必拿
by O'REILLY (NZ) - KRISTIQUE (USA)