Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/10/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 210/2016 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 真人 BLINK W5724yo B NZ H SHB78 661 罗达 克莱门 1 1:01.64P
by DARCI BRAHMA (NZ) - BOUND TO IMPRESS (NZ)
5 神秘杰克 BP C2464yo CH NZ G SHBP 605 沙菲仕 霍卡 21/21:01.71P
by SAKHEE'S SECRET (GB) - SPIN 'N GRIN (NZ)
2 暹罗蓝钻 BLINK C543yo B NZ G SHB49 632 普拉瑟 彼得斯 31/21:01.82P
by SHOWCASING (GB) - QUEENS MOVE (AUS)
4 达西太子 BP C2453yo B NZ G SHBP 634 扎华礼 霍卡 43/41:01.92P
by DARCI BRAHMA (NZ) - OBSESSION (NZ)
7 天赐神力 PRAC W94yo B AUS G SHWK33 597 沙里扎 克莱门 51 1/41:02.14
by FLYING SPUR (AUS) - FLEUR DE CHINE (NZ)
6 丹尼 PRAC A7669yo B NZ G SHSB43 606 冼文诺 纳逊 61 1/41:02.36
by ELVSTROEM (AUS) - ZINO BELLE (NZ)
3 暗涌 STALL J8066yo BR AUS G SH 65 663 安德利 凯得 73/41:02.50PRETURNED LAME NEAR-FORE (1000M/VET REQ)
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - LET'S KATCHASTAR (NZ)
风主席 PRAC W5854yo B AUS G SH 43 8 伯里奇
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - GUSSY GODIVA (NZ)