Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/09/2016
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 197/2016 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 战胜 PRAC N616yo BR NZ G SH 117 615 贝善利 必拿 1 1:01.78
by O'REILLY (NZ) - KRISTIQUE (USA)
8 奥运之歌 PRAC R4966yo CH NZ G SHSB, EM93 638 白布朗 彼得斯 21/21:01.86
by STARCRAFT (NZ) - FIRE SONG (NZ)
4 比利魔咒 PRAC C664yo B NZ G SHWK, TT61 624 陈志城 必拿 3NS1:01.87
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - BRITISH DAME (NZ)
7 最靓仔 PRAC R5706yo B AUS G SHEM, B100 657 罗达 布隆 4NS1:01.87
by PRIMUS (AUS) - FOXY MOI (AUS)
2 一本万利 PRAC N3917yo CH NZ G SHTT83 652 包和义 尚恩 521:02.21
by CAPTAIN RIO (GB) - GOLDEN SPARKLE (NZ)
3 朱庇特金 PRAC W4693yo BR AUS R SH 58 623 文罗 高冈 61/21:02.30
by CONGRATS (USA) - CONTENTED (AUS)
1 喜事 PRAC W5004yo GR NZ G SHSB60 631 杜奕 纳逊 7SHD1:02.32
by PENTIRE (GB) - MARIE CLAIRE (NZ)
战马 PRAC C1365yo B NZ G SH 55 6 薄奇能 必拿
by DARCI BRAHMA (NZ) - GENEBEL (AUS)