Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/09/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 186/2016 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 爱香美 BP C1633yo B NZ G SHSB, BP, XNB50 586 戴得利 霍卡 1 1:02.13P
by RED ELEMENT (AUS) - JUST ONE KISS (AUS)
4 神枪手 BLINK C944yo B/BR AUS G SHB, TT 574 菲德斯 M尤索 2NS1:02.13P
by SUPER SAVER (USA) - BEKTRIS (AUS)
1 攻城略地 NR C2064yo B NZ G SH 52 681 杜奕 克莱门 311:02.28P
by RED GIANT (USA) - MELROY (AUS)
2 步步进 PACIF W4655yo B AUS G SHP56 622 沙霖 郭力卫 42 1/21:02.69P
by BRADBURY'S LUCK (AUS) - NOW'S BETTER (NZ)
7 秘方 1000V R535yo CH NZ M SHBP38 627 沙菲仕 霍卡 53/41:02.81P
by SAKHEE'S SECRET (GB) - CAPARISON (NZ)
5 格斗女王 STALL W4884yo B/BR NZ M SHEM, BP 635 曾伟升 柯清狄 64 1/41:03.51P
by SAPERAVI (NZ) - DOYENNE (NZ)
8 永远向前 -B C2163yo B NZ G SHSB, WK 608 赛富汀 邱炳安 71 3/41:03.79P
by POUR MOI (IRE) - KEY OF FUTURE (GB)
3 前锋 1000B W304yo B AUS G SHB, TT35 633 哥拉利 林怀远 81 1/21:04.04P
by JET SPUR (AUS) - MISS RANSOM (AUS)