Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/09/2016
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC: 186/2016 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 精彩华丽 BLINK W3023yo CH JPN G NHB53 631 文罗 高冈 1 1:01.66P
by SCREEN HERO (JPN) - FUJI BLUE HEART (JPN)
8 格連少将 STALL R2145yo B AUS G SH 38 638 普拉瑟 L黎根 21/21:01.74P
by DR GREEN (NZ) - WATUTSI (AUS)
5 艾哈迈而 NR C1875yo CH NZ G SH 56 585 戴得利 霍卡 3NS1:01.75P
by SIR PERCY (GB) - TABERNACLE (NZ)
3 九皇兆 BP C2243yo B NZ G SHBP 593 沙菲仕 霍卡 41/21:01.84P
by DARCI BRAHMA (NZ) - SANS SOUCI (NZ)
7 黄金币 BP C1613yo B NZ G SHBP 607 冼文诺 霍卡 51/21:01.94P
by POUR MOI (IRE) - MADAM STRAVINSKY (NZ)
6 真本事 BP N4455yo B USA G NHBP37 646 曾伟升 柯清狄 62 1/21:02.35P
by BADGE OF SILVER (USA) - HIDDEN GROVE (GB)
4 安吉利亚 BLINK C2334yo B JPN G NHBP55 634 沙霖 郭力卫 7HD1:02.37P
by ZENNO ROB ROY (JPN) - SERIOUS ATTITUDE (IRE)
2 目前为止 1000V W2425yo B NZ M SH 53 702 ALIZAM BIN ALI 克莱门 81/21:02.45P
by ELUSIVE CITY (USA) - INZABEEL (NZ)
9 大家好 BP C2213yo B NZ G SHBP 639 杜奕 霍卡 94 3/41:03.25P
by DARCI BRAHMA (NZ) - MOLLY COCO (NZ)