Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 06/09/2016
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC: 183/2016 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 最佳通讯 PRAC W74yo B NZ G SHTT63 644 杜奕 克莱门 1 1:02.12
by SHAMOLINE WARRIOR (AUS) - SANGIOVESE (NZ)
6 百利斗士 PRAC W5623yo CH AUS G SHSB, BP 646 薄奇能 伯里奇 21/21:02.19
by OAMARU FORCE (AUS) - ANYA (AUS)
1 胜利军 PRAC W154yo B NZ G SHB 661 包和义 尚恩 331:02.69
by TOWKAY (AUS) - M'LADY MCGINNIS (NZ)
8 太极拳 PRAC C834yo B NZ G SH 638 贝善利 瑞尔士 411:02.83
by ALAMOSA (NZ) - TRUE BELT (NZ)
2 正北 PRAC C1403yo B NZ G SH 682 罗达 布隆 51 1/41:03.04
by DARCI BRAHMA (NZ) - STAR OF FLIGHT (AUS)
5 拉姆西斯 PRAC C635yo CH NZ G SHB51 625 曾伟升 邱炳安 631:03.54
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - MISSRAAD (NZ)
7 小金库 PRAC J2988yo BLK NZ G SHTT43 647 徐汉堡 奥哈拉 741:04.20
by GALLANT GURU (AUS) - HOLLYWOOD HEIGHTS (NZ)
3 金山岭 PRAC N6326yo B IRE G NHXNB61 623 MUHAMMAD NUH BIN MOHAMED KOMARI 布隆 831:04.68
by PAPAL BULL (GB) - FLORENCIA (GER)
金矛草 PRAC R6295yo B NZ G SH 65 9 阿密鲁 瑞尔士
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - WILDCAT WOMAN (USA)