Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/08/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 175/2016 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 辉煌者 BLINK W4104yo BR ARG G SHB51 663 安德利 凯得 1 1:02.21P
by PURE PRIZE (USA) - JORDAN'S SONG (USA)
4 温布顿 1000B R1215yo BR AUS H SHWK, TT, XNB93 624 沙菲仕 彼得斯 211:02.36P
by SNITZEL (AUS) - DITAS (NZ)
6 西南风 NR C1284yo CH AUS G SH 52 666 杜奕 瑞尔士 32 1/41:02.72P
by CONATUS (AUS) - BREEZER (AUS)
1 辉煌之星 1000V, BLINK W4583yo B JPN G NHEM, B40 611 阿南丹 高冈 41/21:02.80P
by ROSES IN MAY (USA) - BRILLIANT ROSE (USA)
5 暴龙 -B R3485yo B NZ G SHTT85 635 贝善利 陈瀠旺 5NK1:02.85P
by SUFFICIENT (NZ) - CALABRIA (NZ)
7 热血沸腾 STALL C605yo B NZ G SH 60 597 MUHAMMAD SYED BIN ZAINAL 霍卡 6NK1:02.89P
by ROC DE CAMBES (NZ) - EQUALS THAT (NZ)
2 战马 NR C1365yo B NZ G SH 55 642 薄奇能 必拿 711:03.07P
by DARCI BRAHMA (NZ) - GENEBEL (AUS)
8 爱利多 NR C1674yo B AUS M SH 61 588 阿密鲁 瑞尔士 81 3/41:03.35P
by VON COSTA DE HERO (AUS) - MAIDANZ (AUS)