Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/08/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC: 48/2016 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 九皇兆 ORT C2243yo B NZ G SH 57615 冼文诺 霍卡 1 1:03.20P
by DARCI BRAHMA (NZ) - SANS SOUCI (NZ)
2 大家好 ORT C2213yo B NZ G SH 57663 杜奕 霍卡 24 1/41:03.90P
by DARCI BRAHMA (NZ) - MOLLY COCO (NZ)
5 雨神 ORT C1943yo CH AUS G SH 57651 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 3NK1:03.95P
by ANACHEEVA (AUS) - INFORMAL (AUS)
3 新开始 ORT, PACIF W5013yo B NZ G SHEM, P 57654 查维斯 莫振麟 47 1/41:05.16P
by STRAVINSKY (USA) - GLAMOROUS GIRL (NZ)
6 超级法玛 ORT C1863yo BR NZ G SH 57656 曾伟升 柯清狄 5NK1:05.22P
by DARCI BRAHMA (NZ) - ROYAL KISS (IRE)
1 永远向前 BLINK, ORT C2163yo B NZ G SHB 57652 徐汉堡 邱炳安 63 3/41:05.82P
by POUR MOI (IRE) - KEY OF FUTURE (GB)