Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩



新加坡 - 08/08/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 156/2016 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 沙漠风暴 PRAC N4866yo B NZ G SHBP82 641 贝善利 必拿 1 1:00.60
by LUCKY OWNERS (NZ) - MISS IVANOVIC (AUS)
4 巴拉多 PRAC N2507yo B NZ G SH 120 674 罗达 奥哈拉 2NK1:00.62
by ELUSIVE CITY (USA) - ELLINGTON (NZ)
3 免税 PRAC F2949yo CH NZ G SHEM, TT, XNB43 583 赛富汀 奥哈拉 31 1/21:00.89
by KEENINSKY (NZ) - CIAO (NZ)
2 非洲豹 PRAC W4684yo B AUS G SHSR59 602 戴得利 布隆 42 1/41:01.26
by CONGRATS (USA) - NAKAAYA (AUS)
6 雄风 PRAC C1663yo B AUS G SHB 596 蔡明绍 马定贤 52 1/21:01.68
by SEPOY (AUS) - MIDNIGHT FANTASY (AUS)
5 永远赢家 PRAC J1367yo CH NZ G SHSB, TT28 615 曾伟升 邱炳安 61 1/41:01.89
by STRATEGIC IMAGE (AUS) - ALLEMANDE (NZ)