Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/07/2016
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 148/2016 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 顺风快 PRAC W5293yo CH AUS G SH 614 黄敬权 许佐扬 1 1:01.35
by HARD SPUN (USA) - BAHAMIAN STAR (AUS)
7 大肆渲染 PACIF R5504yo B NZ G SHSR, P, TT53 647 杜奕 必拿 2NK1:01.41P
by ROAD TO ROCK (AUS) - HER HIDDEN TALENT (NZ)
1 惜缘 PRAC W3373yo CH NZ F SHP44 621 卓鸿在 克莱门 31/21:01.51
by IFFRAAJ (GB) - QWIKCHIK (NZ)
2 范可得利 PRAC W5862yo B AUS C SH 592 沃斯特 克莱门 411:01.65
by HUSSONET (USA) - BITONTO (AUS)
3 水经典 PRAC W3224yo BR NZ G SHB47 613 祖格拉 陈厚勤 53/41:01.79
by SWISS ACE (AUS) - LILY (NZ)
5 珍珠 PRAC W4953yo B/BR NZ F SHSR 625 曾伟升 邱炳安 63/41:01.92
by DANROAD (AUS) - PEARLY GATES (NZ)
6 金线 PRAC N485yo CH NZ G SH 40 586 菲德斯 绍尔 7NK1:01.96
by ALIGN (AUS) - REGAL MATE (AUS)