Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/07/2016
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC: 139/2016 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 黑魔 PRAC N6174yo BR AUS G SHB55 584 鲁沙利 陈瀠旺 1 1:02.24
by O'LONHRO (AUS) - BENT ZENA (AUS)
3 成吉思汗 PRAC R1634yo GR AUS G SHSB, B38 673 安德利 林怀远 2NS1:02.25
by SHAMARDAL (USA) - CASIGRIS (USA)
7 林家游轮 PRAC W5063yo B AUS G SH 56 667 杜奕 瑞尔士 33/41:02.36
by CASINO PRINCE (AUS) - HOPE DOWNS (AUS)
6 猎户座 PRAC N4665yo BR NZ G SH 43 566 阿密鲁 瑞尔士 41/21:02.46
by O'REILLY (NZ) - TONIC (NZ)
5 权美战者 PRAC N1835yo BR NZ G SH 51 605 冼文诺 陈瀠旺 51/21:02.55
by MR. NANCHO (ARG) - TUDOR PRINCESS (NZ)
1 一定够 PRAC R6283yo CH AUS G SHP40 621 沙菲仕 陈厚勤 6NK1:02.60
by MAGIC ALBERT (AUS) - ROYAL OAK (NZ)
2 捷冠 PRAC C1193yo B AUS G SHB60 662 贝善利 马定贤 7NS1:02.61
by VON COSTA DE HERO (AUS) - VALOUR (AUS)