Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/07/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 134/2016 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 最真的梦 BP C1332yo B/BR NZ G SHBP, TT 1 冼文诺 霍卡 1 1:02.67P
by ALAMOSA (NZ) - PAINT ME A DREAM (USA)
3 北方骑士 BP C594yo B NZ G SHBP56 3 白布朗 霍卡 21 3/41:02.94P
by SIR PERCY (GB) - PESKY (NZ)
5 星星之尊 PRAC W4272yo B AUS G SHSR, B 5 安德利 陈瀠旺 33/41:03.06
by I AM INVINCIBLE (AUS) - PURE PLEASURE (AUS)
6 草原战驹 PRAC W4853yo B IRE G NH 44 6 沙菲仕 陈瀠旺 41 1/41:03.28
by KODIAC (GB) - PRETTY WOMAN (IRE)
2 星星出击 PACIF W4204yo GR NZ G SHXNB54 2 MUHAMMAD SYED BIN ZAINAL 霍卡 51 1/41:03.50P
by SAKHEE'S SECRET (GB) - MY DIVA (NZ)
7 暴风神 PRAC C1383yo CH NZ G SH 7 罗达 布隆 6NK1:03.55
by GOLD CENTRE (AUS) - CRISP (AUS)
金巴黎 PRAC N5705yo B NZ G SH 26 4 赛富汀 许佐扬
by GUILLOTINE (NZ) - QUADRIGA (NZ)