Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/07/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 130/2016 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 选贤能 PRAC W2075yo B ARG G SHB97 7 祖格拉 绍尔 1 1:00.62
by EQUAL STRIPES (ARG) - COORDINADA (ARG)
8 克丘亚 PRAC R2845yo B ARG G SH 108 8 沃斯特 绍尔 2NK1:00.65
by PURE PRIZE (USA) - QUEEN CABARET (BRZ)
1 野鹅 PRAC N47yo B GB G NHBP, CHK88 1 白布朗 彼得斯 31 1/21:00.90
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - COURT LANE (USA)
6 沙漠之鹰 PRAC N5455yo B NZ G SHB65 6 森姆 奥哈拉 41 3/41:01.18
by ALAMOSA (NZ) - MUMBAI (NZ)
4 佩尔金 PRAC R2504yo B NZ G SHB, TT56 4 安德利 林怀远 51/21:01.25
by SIR PERCY (GB) - DAZZLING BELLE (NZ)
3 传媒队长 PRAC J3867yo B AUS G SHVIS, TT57 3 阿斯兰 马定贤 63 1/21:01.85
by SNIPPETSON (AUS) - JESSIKAR BELLE (AUS)
2 卡尼仔 PRAC W4644yo B AUS G SHB64 2 薄奇能 郭力卫 73/41:01.97
by NICCONI (AUS) - UNCANNY LADY (AUS)
连捷 PRAC J5936yo B/BR AUS G SH 63 5 罗达 布隆
by DUBAWI (IRE) - TAHITIAN GEM (NZ)