Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 127/2016 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 屹立不倒 PRAC W1283yo B NZ G SHB57 7 赛富汀 邱炳安 1 1:02.07
by FALTAAT (USA) - TONGARIRO (AUS)
6 火麒麟 PRAC J167yo B NZ G SHTT87 6 海理 必拿 23 1/41:02.59
by ONE COOL CAT (USA) - KINDNESS (NZ)
8 毫无疑问 PRAC N4155yo B AUS G SH 95 8 杜奕 瑞尔士 31 1/21:02.84
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - EXTREMELY (AUS)
2 纳齐而 BP C1264yo GR NZ G SHBP, XNB61 2 黄俊杰 霍卡 4NK1:02.89P
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - VISIQUE (AUS)
4 独具一格 PRAC R6044yo B AUS M SH 66 4 罗达 布隆 511:03.05
by I AM INVINCIBLE (AUS) - BOSTON (AUS)
3 派克 STALL R5744yo BR AUS G SHB47 3 陈志城 必拿 63/41:03.15P
by HARD SPUN (USA) - SOPHIE PRINCESS (NZ)
9 金矛草 PRAC R6294yo B NZ G SH 65 9 阿密鲁 瑞尔士 73/41:03.30
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - WILDCAT WOMAN (USA)
5 喜万通 PRAC R3244yo CH NZ G SHB51 5 贝善利 马定贤 811:03.44
by SIR PERCY (GB) - LIONSTAR (NZ)
1 香槟驭 NR C1344yo CH NZ G SH 64 1 冼文诺 霍卡 9NK1:03.49P
by CAPTAIN RIO (GB) - GOLDEN SPARKLE (NZ)