Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 117/2016 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 阿发 PRAC R84yo B/BR NZ G SHTT, XNB88 1 贝善利 纳逊 1 1:00.48
by BATTLE PAINT (USA) - GREENSTONE (NZ)
5 奥运之歌 PRAC R4965yo CH NZ G SHSB, EM94 5 查维斯 彼得斯 21 1/41:00.68
by STARCRAFT (NZ) - FIRE SONG (NZ)
2 无名氏 PRAC R5724yo BR AUS G SHBP, XNB58 2 S约翰 伯里奇 32 3/41:01.13
by I AM INVINCIBLE (AUS) - MALTESE (AUS)
7 小哥总管 PRAC N3875yo B NZ G SHTT60 7 杜奕 瑞尔士 441:01.77
by HANDSOME RANSOM (AUS) - MIGHTY MYRTLE (NZ)
3 魔王驾到 PRAC W1925yo B AUS G SH 55 3 薄奇能 伯里奇 521:02.12
by ROCK OF GIBRALTAR (IRE) - POSSESSED (AUS)
4 引人注目 PRAC N3465yo B/BR USA G NHB67 4 文罗 奥哈拉 6SHD1:02.13
by CIRCULAR QUAY (USA) - CATCH ME DEPUTY (USA)
6 获胜原因 PRAC R4654yo CH USA G NHB73 6 祖格拉 绍尔 7NK1:02.17
by GIANT'S CAUSEWAY (USA) - SALUT D'AMOUR (IRE)