Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 8: BT: SNTC: 113/2016 - 10:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 西毒 PRAC W2753yo B NZ G SH 7 尤俊豪 陈厚勤 1 1:02.90
by BUFFALO MAN (CAN) - HELEN'S SONG (NZ)
6 奇狮 PRAC W1334yo CH NZ G SH 6 白布朗 彼得斯 2NS1:02.91
by CAPTAIN RIO (GB) - DE PUIVERT (NZ)
4 范可得利 PRAC W5862yo B AUS C SH 4 杜奕 克莱门 3NK1:02.94
by HUSSONET (USA) - BITONTO (AUS)
3 指定收获 PRAC C272yo CH AUS G SHSR 3 沃斯特 绍尔 41 1/21:03.19
by CHOISIR (AUS) - HARVEST QUEEN (AUS)
5 尊尼乐团 PRAC C132yo BR ARG G SHSR 5 祖格拉 绍尔 5NK1:03.23
by ORPEN (USA) - JOLIE CARESSE (USA)
1 前锋 PRAC W303yo B AUS G SHB40 1 安德利 林怀远 621:03.56
by JET SPUR (AUS) - MISS RANSOM (AUS)
坚勇战士 PRAC N2095yo B USA G NH 22 2 邱炳安
by BERNARDINI (USA) - GOODNESS (USA)