Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC: 113/2016 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 气势磅礴 PRAC R284yo B NZ G SH 93 2 祖格拉 绍尔 1 1:00.24
by DARCI BRAHMA (NZ) - IN SPAIN (IRE)
4 意大突击 PRAC J5546yo B USA G NHTT90 4 杜奕 克莱门 2NK1:00.28
by SAINT ANDDAN (USA) - BAYBROOKE (USA)
6 时光漫游 PRAC R3044yo B SAF G SH 80 6 白布朗 绍尔 311:00.43
by JET MASTER (SAF) - TACHINA (IRE)
1 林家狂飚 -P C22yo CH NZ F SHSB 1 贝善利 伯里奇 43/41:00.54PWITH SB
by RED GIANT (USA) - LADY OF THE GARTER (AUS)
5 汇川纳海 PRAC R5794yo BR ARG G SH 88 5 沃斯特 绍尔 511:00.72
by EQUAL STRIPES (ARG) - BARBY PARADE (ARG)
7 做得好 PRAC R2224yo CH NZ G SH 79 7 薄奇能 郭力卫 61/21:00.81
by FALKIRK (NZ) - GOLD CLOUD (NZ)
3 野鹅 PRAC N47yo B GB G NHSB, P91 3 冼文诺 彼得斯 71 1/41:01.03
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - COURT LANE (USA)