Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 113/2016 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 帝王力宏 STALL W3794yo B GB G NHSB, B, XNB72 8 沃斯特 绍尔 1 1:03.05PWITH B/SB/XNB
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
5 丝路驿站 STALL W4623yo B AUS G SHSB, EM52 5 白布朗 彼得斯 2NS1:03.06PWITH EM/SB
by HARD SPUN (USA) - IRON KOGU (JPN)
6 强壮威龙 BLINK C173yo CH NZ G SHB 6 贝善利 陈瀠旺 31 1/41:03.25PNIL
by IFFRAAJ (GB) - SUNBREASE (NZ)
4 我到 -B W1193yo GR NZ G SH 29 4 阿沙哈 许佐扬 43/41:03.35PNIL
by KEEPER (AUS) - PEARLA (NZ)
3 阿德先生 BP, NR C1493yo B AUS G SHBP51 3 冼文诺 彼得斯 5NK1:03.41FFRACTIOUS IN STALL (REARED HIGH)
by AD VALOREM (USA) - CORONADO'S PRIDE (JPN)
2 致命武器 BLINK W2743yo B NZ G SHB, TT, XNB45 2 薄奇能 布隆 6NK1:03.46PWITH B/TT/XNB
by MAKFI (GB) - COMIC SONG (IRE)
1 大日神 NR C863yo CH AUS G SH 56 1 杜奕 布隆 73 3/41:04.06PNIL
by NEW APPROACH (IRE) - NUSA DUA (AUS)
7 林家舰队 NR, PACIF W3624yo B/BR AUS G SHSB, EM, P, XNB55 7 林利杰 伯里奇 86 1/21:05.12PWITH P/EM/SB/XNB
by ALL BAR ONE (AUS) - CARASIMBA (AUS)