Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 02/06/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 108/2016 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 沙漠骑兵 PRAC R1925yo BR AUS G SHEM, P64 3 冼文诺 彼得斯 1 1:01.37
by TALE OF THE CAT (USA) - BIG STEP (AUS)
6 超级教授 PRAC W1414yo BR ARG G SHB59 6 沃斯特 绍尔 2NK1:01.42
by FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - MISS ALFANO (ARG)
7 获胜原因 PRAC R4654yo CH USA G NHB73 7 祖格拉 绍尔 33/41:01.55
by GIANT'S CAUSEWAY (USA) - SALUT D'AMOUR (IRE)
2 步兵团 PRAC W3953yo B NZ G SH 71 2 沙菲仕 陈瀠旺 43/41:01.65
by TAVISTOCK (NZ) - THE NIGHTINGALE (NZ)
5 沙漠狐狸 PRAC N535yo B AUS G SHB62 5 赛富汀 奥哈拉 5NK1:01.69
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - SANDY DESERT (USA)
4 引人注目 PRAC N3465yo B/BR USA G NH 67 4 文罗 奥哈拉 63 1/21:02.27
by CIRCULAR QUAY (USA) - CATCH ME DEPUTY (USA)
8 拉姆西斯 PRAC C634yo CH NZ G SH 56 8 再基 邱炳安 73 1/21:02.84
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - MISSRAAD (NZ)
杰精神 PRAC J5946yo B AUS G SH 116 1 杜奕 布隆
by FLYING SPUR (AUS) - KIDMAN (AUS)