Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/05/2016
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC: 098/2016 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 一触即发 PRAC W3444yo B NZ M SHEM, TT 7 罗达 奥哈拉 1 1:02.31
by BACHELOR DUKE (USA) - DESIRE (NZ)
3 诺雅大师 PRAC W1813yo B NZ G SHBP, TT49 3 沙菲仕 郭力卫 21 3/41:02.60
by CAPTAIN RIO (GB) - AZULIKE (NZ)
9 巴哈纳 PRAC W774yo B NZ G SH 60 9 杜奕 瑞尔士 311:02.74
by ELUSIVE CITY (USA) - KHALES (NZ)
8 萨克拉 PRAC W4713yo CH NZ G SHXNB45 8 文罗 霍卡 4NK1:02.79
by FULLY FLEDGED (NZ) - BE A PRINCESS (NZ)
1 哈福满 PRAC W2443yo B NZ G SHEM, TT46 1 陈志城 必拿 5NK1:02.82
by PER INCANTO (USA) - LADY BERETTA (NZ)
4 金元宝 PRAC W5273yo B AUS G SH 4 徐汉堡 陈瀠旺 621:03.16
by ZIZOU (AUS) - SHANTHA'S GIRL (AUS)
10 金矛草 PRAC R6294yo B NZ G SH 60 10 阿密鲁 瑞尔士 71/21:03.24
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - WILDCAT WOMAN (USA)
6 卫星神话 PRAC R6453yo B AUS G SHB43 6 祖格拉 奥哈拉 81 1/41:03.45
by HINCHINBROOK (AUS) - BALWEARIE (AUS)
5 死神 PRAC W3973yo B NZ G SH 5 白布朗 布隆 9143/41:05.91
by DON EDUARDO (NZ) - BEACH DANCE (NZ)
2 合作愉快 PRAC R1544yo B NZ G SHB34 2 凯叻 林怀远 1011:06.09
by FALKIRK (NZ) - ANNIE MCBRIDE (NZ)