Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/05/2016
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC: 098/2016 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 卫星王子 PRAC N6254yo CH AUS G SHB42 8 祖格拉 奥哈拉 1 1:00.73
by FLYING SPUR (AUS) - HELLA GOOD (AUS)
1 暹罗猫 BLINK C144yo CH ARG M NHB55 1 白布朗 绍尔 21/21:00.83PNIL
by BIG BROWN (USA) - BLUES FOR SALE (ARG)
5 星星之火 BP W2193yo CH AUS G SHBP, XNB51 5 文罗 霍卡 331:01.32PWITH XNB
by LOPE DE VEGA (IRE) - SICILE (FR)
2 幸運戰略 STALL N2525yo B/BR NZ G SHB46 2 赛富汀 陈瀠旺 41 1/41:01.54PWITH BLKS
by ELUSIVE CITY (USA) - LA CHAMANE (NZ)
3 甜点 BLINK N5995yo B AUS G SHB44 3 卓鸿在 奥哈拉 5NK1:01.57PNIL
by EXCEEDINGLY GOOD (AUS) - SEMISONIC AUS)
6 高速船 PRAC R2074yo GR NZ G SH 41 6 阿斯兰 马定贤 63/41:01.68
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - VELVET AND SATIN (NZ)
4 永不放弃 STALL N5356yo B IRE G NH 48 4 杜奕 瑞尔士 7123/41:03.77PNIL
by BALMONT (USA) - ESCHASSE (USA)
7 圣克拉斯 PRAC R4325yo B NZ G SHTT50 7 罗达 必拿 81/21:03.85
by O'REILLY (NZ) - KOMPLETE KLASS (NZ)