Navigate Up
Sign In
赛事成绩
所有赛事派彩都将刊登在新加坡博彩公司的网站上。马来西亚 (槟城) - 31/01/2016
场次
RACE 4: ZORRO HANDICAP CLASS 4 - 2000M (TURF TRACK) TIME: 15:20 PRIZE MONEY: RM$51000
Trackform号码 [149]
场地:良好 夺标时速: 2:08.00
马匹
编号
马名马匹
评分
马匹
体重
配磅配磅
(让磅后)
排位骑师练马师排名头马
距离
1大阿哥 5751759555李伟杰特威士10
4欢乐街头 5343557532克希纳佩雷拉20.5
6香椰 4744854518沙里扎罗伯斯32
8靓勇士 4646253.51哈密星翟民46
3马胜力 5347157543凯利罗伯斯56.8
7金战士 4651653.5526穆艾扎苏克里66.9
5波罗师傅 5152756534林安健伍润平711.9