Navigate Up
Sign In
马匹资料
雷龙
5yo B NZ H SH 父系 SUPER EASY (NZ)
马总烙号: H238 母系 ASTROGAL (NZ)
出生日期 22/08/2015 马主 : NZCJC NO 2 STABLE
评分: 58 练马师 : D罗瑾
总计奖金: S$71,730.00 M$00.00

上阵次数 殿 未列榜
13 1 1 2 2 7

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
20/03/2020 S 4 13/14 58 1400 T G 11 54.5 528 10-13-13 16.1L 1:22:93 亚历山罗 B 高丽雅 D罗瑾
07/02/2020 S 4 12/12 58 1400 T G 8 54.5 527 12-12-12 32.6L 1:23:29 马天侠 B 高丽雅 D罗瑾
12/01/2020 S 4 4/13 58 1400 T G 6 52.5 531 2-1-4 1.5L 1:22:53 在线 B 郭炜烘 D罗瑾
22/11/2019 S 4 3/12 58 1600 T G 8 54.5 517 1-1-3 1.5L 1:35:85 宇宙之心 B 高丽雅 D罗瑾
15/11/2019 S 4 7/9 60 1600 P G 6 55.5 517 7-8-7 8.4L 1:38:82 佛雷斯特 B 高丽雅 D罗瑾
20/10/2019 S 4 3/14 60 1600 T G 12 55.5 521 1-2-3 3.3L 1:34:50 完美胜利 B 海理 D罗瑾
27/09/2019 S 4 2/13 58 1400 T G 6 55.5 532 5-5-2 0.3L 1:22:42 太阳光谱 B 海理 D罗瑾
30/08/2019 S 4 5/12 58 1200 P G 1 55.5 540 7-6-5 1.3L 1:11:53 欲穷千里 B 高丽雅 D罗瑾
06/08/2019 S T3 1/9 58 1000 P G 8 63.0 0.5L 1:00:60 雪丝仙子 B 曾伟升 D罗瑾
23/07/2019 S T2 2/7 58 1000 P G 6 63.0 0.1L 1:00:85 万能帝王 B 曾伟升 D罗瑾
06/02/2019 S 4 9/9 59 1400 T G 2 56.0 516 7-9-9 14.3L 1:22:69 欧文 / 圣旨到 B 祖格拉 D罗瑾
11/01/2019 S 4 14/14 59 1400 T G 6 55.5 526 3-7-14 20.6L 1:22:22 格拉斯哥 B 阿斯兰 D罗瑾
20/11/2018 S R 1/12 54 1400 T G 2 56.0 527 3-3-1 6.5L 1:22:93 得胜风暴 B 阿斯兰 D罗瑾
11/11/2018 S R 13/14 55 1200 T G 4 56.0 529 10-9-13 8.2L 1:10:36 阿勒女士 B 阿斯兰 D罗瑾
12/10/2018 S R 4/12 55 1200 T G 11 56.0 517 8-6-4 5.9L 1:10:79 暹罗丽人 BB 阿斯兰 D罗瑾
13/09/2018 S T4 6/9 55 1000 P G 6 58.0 5.1L 1:00:98 凯旋门 B 阿斯兰 D罗瑾
30/08/2018 S T1 6/8 55 1000 P G 4 60.0 6.1L 1:00:84 江山雄风 B 高丽雅 D罗瑾

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 雷龙 的新闻消息