Navigate Up
Sign In
马匹资料
幸运满满
6yo B NZ G SH 父系 ALAMOSA (NZ)
马总烙号: H118 母系 HALFYALUCK (NZ)
出生日期 19/10/2014 马主 : CHAN ENG CHONG
评分: 46 练马师 : 库切
总计奖金: S$1,260.00 M$14,793.30

上阵次数 殿 未列榜
11 1 1 0 1 8

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
01/11/2020 I 4 7/7 46 1200 T Y 3 58.5 470 21.7L 1:13:50 权美令者   哈密星 库切
26/09/2020 I 4 5/11 46 1400 T S 6 54.5 474 8.7L 1:30:80 金属宝贝   哈密星 库切
22/08/2020 I 4 2/12 45 1200 T S 6 55.0 468 1.8L 1:13:50 比利魔咒   阿南丹 库切
15/08/2020 I OP M 1/10 39 1200 T G 11 57.5 466 1.3L 1:11:10 奥卡日蚀   阿南丹 库切
08/12/2019 S 5 7/12 41 1200 P G 10 56.5 464 7-7-7 5.0L 1:12:37 决心   罗达 瑞尔士
17/11/2019 S 5 8/12 42 1400 T G 9 58.5 471 8-8-8 3.5L 1:23:51 乐韦尔   汤普新 瑞尔士
18/10/2019 S OP M 6/14 43 1200 T G 7 55.5 481 7-6-6 5.2L 1:10:28 御剑飞行   郭炜烘 瑞尔士
03/10/2019 S T4 3/8 43 1000 P G 8 57.0 3.8L 0:59:91 百炼成钢   阿密鲁 瑞尔士
01/03/2019 S 5 10/14 43 1200 T G 5 58.5 466 6-7-10 7.2L 1:11:38 一期一会   莫丹尼 瑞尔士
08/02/2019 S OP M 6/12 1200 T G 8 57.5 476 2-2-6 6.6L 1:10:68 萨尔瓦多   莫丹尼 瑞尔士
15/01/2019 S T1 3/4 1000 P G 3 63.0 4.5L 1:02:71 超级玫瑰   莫丹尼 瑞尔士
16/11/2018 S OP M 4/12 1200 T G 1 55.5 471 5-5-4 5.5L 1:09:76 太容易   阿密鲁 瑞尔士
01/11/2018 S T2 1/7 1000 P G 5 56.0 0.5L 1:02:55 马王   阿密鲁 瑞尔士
05/10/2018 S OP M 11/11 1400 T G 9 57.5 480 3-10-11 40.3L 1:23:68 公牛朗酒   薄奇能 瑞尔士
30/08/2018 S T7 3/6 1000 P G 4 55.0 8.5L 1:01:50 多宝多梦   阿密鲁 瑞尔士
14/08/2018 S T2 1/7 1000 P G 4 58.0 1.3L 1:02:37 阿雅安   阿密鲁 瑞尔士

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 幸运满满 的新闻消息