Navigate Up
Sign In
马匹资料
福定来 [除名]
B NZ G SH 父系 TAVISTOCK (NZ)
马总烙号: H147 母系 VOLKSTER (NZ)
出生日期 22/10/2011 马主 : ROSEMONT STUD RACING STABLE
评分: 101 练马师 : D罗瑾
总计奖金: S$1,397,566.00 M$00.00

上阵次数 殿 未列榜
36 9 2 6 2 17

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
09/12/2018 S G3 11/11 104 1600 P G 7 59.0 543 9-9-11 12.8L 1:39:37 北洋星 B 纪斯 D罗瑾
21/10/2018 S G1 13/14 107 1800 T G 4 58.0 537 8-11-13 13.1L 1:47:15 穷追不舍   哥拉利 D罗瑾
12/10/2018 S KS A 10/12 108 1400 T G 2 59.5 540 9-11-10 9.9L 1:21:77 特索罗   高丽雅 D罗瑾
23/09/2018 S KS A 6/9 108 1200 T G 9 59.5 542 9-9-6 6.6L 1:08:94 帝贵淋 BB 高丽雅 D罗瑾
13/09/2018 S T2 7/8 108 1000 P G 3 57.0 10.3L 0:59:88 快意恩仇 B 祖格拉 D罗瑾
26/05/2018 S G1 12/13 115 1600 T Y 11 57.0 517 11-13-12 11.0L 1:33:79 川河尊驹   纪斯 D罗瑾
15/05/2018 S T2 3/8 108 1000 P G 1 64.0 3.1L 1:00:79 关云   纪斯 D罗瑾
26/12/2017 NZ 3/10 0 2000 G 2 59.0 0 3.5L 2:06:31 AUTHENTIC PADDY   L INNES
02/12/2017 NZ 3/13 0 1600 G 4 59.0 0 0.2L 1:34:89 HIFLYER   L INNES
22/10/2017 NZ 9/14 0 2040 G 13 59.0 0 3.8L 2:05:59 WAIT A SEC   VA COLGAN
23/09/2017 NZ 5/14 0 1600 G 2 59.0 0 3.0L 1:40:15 GINGER NUTS   VA COLGAN
02/09/2017 NZ 5/9 0 1200 G 4 64.5 0 5.0L 1:12:61 WATCH THIS SPACE   M MCNAB
11/02/2017 NZ 1/10 0 2000 G 2 59.0 0 0.2L 2:01:35 AUTHENTIC PADDY   VA COLGAN
28/01/2017 NZ 4/14 0 1600 G 9 59.0 0 3.0L 1:35:03 THEE AUOD FLOOZIE   M CAMERON
26/12/2016 NZ 2/12 0 2000 G 1 59.0 0 0.2L 2:01:25 CONSENSUS   M CAMERON
03/12/2016 NZ 6/14 0 1600 G 3 59.0 0 2.8L 1:35:87 AIDE MEMOIRE   M CAMERON
11/06/2016 A 17/17 0 1600 G 1 61.0 0 9.0L 1:36:22 HOPFGARTEN   V COLGAN
21/05/2016 A 4/10 0 2000 G 5 59.0 0 1.2L 2:01:41 IVANHOWE   BA SHINN
07/05/2016 A 3/12 0 1800 G 10 59.0 0 2.5L 1:48:15 LEEBAZ   BA SHINN
02/04/2016 A 10/15 0 1600 G 10 0 8.8L 1:35:27 WINX   C BROWN
12/03/2016 NZ 1/10 0 2000 G 5 59.0 0 0.1L 2:01:83 CONSENSUS   VA COLGAN
27/02/2016 NZ 1/10 0 1600 G 3 59.0 0 1.0L 1:36:12 SCAPOLO   VA COLGAN
13/02/2016 NZ 6/11 0 1400 G 10 0 10.0L 1:21:92 XTRAVAGANT   L INNES
17/10/2015 A 12/18 0 2400 G 7 53.5 0 6.0L 2:27:76 MONGOLIAN KHAN   C NEWITT
04/10/2015 A 9/15 0 2000 G 7 56.5 0 1.5L 2:01:34 PREFERMENT   O BOSSON
26/09/2015 A 5/12 0 1800 G 7 58.0 0 2.2L 1:48:83 MOURINHO   C WILLIAMS
12/09/2015 A 14/14 0 1600 G 13 58.5 0 3.0L 1:37:96 FAWKNER   C WILLIAMS
29/08/2015 A 7/15 0 1400 G 10 58.5 0 1.5L 1:24:61 BOBAN   BA SHINN
06/04/2015 A 3/10 0 2400 S 5 56.5 0 0.9L 2:37:10 MONGOLIAN KHAN   C WILLIAMS
21/03/2015 A 1/7 0 2000 G 2 56.5 0 0.1L 2:03:47 HALLOWED CROWN   C WILLIAMS
28/02/2015 NZ 2/17 0 2400 G 4 56.5 0 1.0L 2:28:40 MONGOLIAN KHAN   M CAMERON
14/02/2015 NZ 3/15 0 2100 G 11 56.5 0 2.0L 2:13:08 MONGOLIAN KHAN   M CAMERON
25/01/2015 NZ 1/6 0 1600 G 1 56.5 0 1.8L 1:37:10 STRATOCASTER   M CAMERON
01/01/2015 NZ 1/12 0 1600 G 10 56.5 0 0.5L 1:36:21 KOLONEL KEV   M CAMERON
06/12/2014 NZ 1/6 0 1300 G 6 56.5 0 0.2L 1:18:58 RED STRIKER   M CAMERON
27/09/2014 NZ 1/10 0 1400 G 4 56.5 0 4.5L 1:28:13 TWYA   M CAMERON
13/09/2014 NZ 1/9 0 1400 G 6 57.5 0 2.0L 1:25:84 KOLAMAN   M CAMERON
30/08/2014 NZ 3/11 0 1200 G 5 56.0 0 1.2L 1:13:35 BAZZ   V COLGAN

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 福定来 [除名] 的新闻消息