Navigate Up
Sign In
马匹资料
纵横大地 [除名]
B/BR USA G NH 父系 MIZZEN MAST (USA)
马总烙号: E591 母系 STORM DOVE (USA)
出生日期 19/02/2011 马主 : NGO TAI TAK
评分: 102 练马师 : 莎莉
总计奖金: S$3,125,204.28 M$00.00

上阵次数 殿 未列榜
53 6 12 9 6 20

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
20/12/2020 P CM A 6/10 104 1300 T H 11 56.5 456 9.3L 1:19:80 日蚀天舞 B 艾曼 莎莉
01/11/2020 I ES A 6/8 106 1400 T Y 2 56.5 456 8.0L 1:25:90 湖内之星 B 阿齐兹 莎莉
30/08/2020 P CM A 10/14 108 1400 T G 11 56.5 449 10.4L 1:22:10 非凡王子 B 阿齐兹 莎莉
02/08/2020 K SUP A 6/10 110 1400 T G 5 59.0 455 7.2L 1:21:50 青出于蓝 B 沙列 莎莉
08/03/2020 P CM A 5/9 110 1300 T G 1 59.0 446 5.3L 1:16:70 玉面书生 B 慕廉迪 莎莉
22/09/2019 S G1 14/15 112 1600 T G 13 58.0 466 10-13-14 15.1L 1:34:20 美瞳 BB 汤普新 布隆
12/09/2019 S T3 5/8 112 1000 P G 6 70.0 6.0L 1:00:23 有得威 B 布隆
28/07/2019 S G3 9/10 113 1400 T G 3 56.0 457 6-8-9 9.6L 1:21:84 别出心裁 TT, EM 莫丹尼 菲特文
28/05/2019 S T3 5/7 113 1000 P G 3 66.0 3.2L 1:01:04 圣十字 EM, TT 倪塑鹏 菲特文
07/04/2019 S G2 7/11 114 1600 T G 7 58.0 457 6-4-7 4.6L 1:34:18 穷追不舍 TT, EM 杜奕 菲特文
10/03/2019 S 1 4/12 114 1400 T G 6 58.0 463 9-8-4 1.8L 1:21:98 穷追不舍 TT, EM 杜奕 菲特文
28/02/2019 S T3 8/8 114 1000 P G 4 70.0 3.8L 1:01:13 穷追不舍 EM, TT 杜奕 菲特文
09/12/2018 S G3 2/11 114 1600 P G 6 58.0 480 3-3-2 0.5L 1:39:37 北洋星 TT, EM 普拉瑟 菲特文
11/11/2018 S G1 2/16 114 2000 T Y 1 57.5 477 5-5-2 0.2L 2:02:79 精英无敌 TT, EM 马雅 菲特文
21/10/2018 S G1 3/14 114 1800 T G 7 58.0 472 6-5-3 1.5L 1:47:15 穷追不舍 TT, EM 马雅 菲特文
11/10/2018 S T4 4/7 114 1000 P G 2 50.0 5.2L 0:59:64 法乐 SB, EM, TT 海理 菲特文
23/09/2018 S G1 2/13 114 1600 T G 6 58.0 473 4-2-2 0.1L 1:33:47 穷追不舍 TT, EM 布文 菲特文
13/09/2018 S T2 4/8 114 1000 P G 4 54.0 5.6L 0:59:88 快意恩仇 EM, TT 陆庚德 菲特文
04/09/2018 S T3 4/6 114 1000 P G 5 68.0 2.7L 1:00:55 尊驾 SB, EM, B, TT 纪斯 菲特文
12/08/2018 S G3 3/15 114 1400 T G 4 56.0 477 7-6-3 0.7L 1:21:28 铁血战士 TT, EM 杜奕 菲特文
02/08/2018 S T2 1/8 114 1000 P G 6 68.0 0.1L 1:00:69 奇先生 SB, EM, TT 杜奕 菲特文
26/05/2018 S G1 9/13 111 1600 T Y 8 57.0 477 4-4-9 8.0L 1:33:79 川河尊驹 TT, EM 巴度 菲特文
27/04/2018 S G2 1/11 102 1600 T G 9 58.0 479 4-2-1 0.2L 1:35:64 步兵团 TT, EM 马雅 菲特文
19/04/2018 S T2 2/8 102 1000 P G 5 67.0 1.5L 1:00:88 小飞龙 SB, EM 纪斯 菲特文
18/03/2018 S G3 6/16 102 1600 T G 1 52.0 480 6-7-6 4.7L 1:33:88 圣剑 EM 纪斯 菲特文
13/03/2018 S T3 1/7 102 1000 P G 4 67.0 0.5L 1:02:69 惠特克 EM 纪斯 菲特文
19/11/2017 H 11/12 0 1600 G 10 56.0 0 4.8L 1:34:13 LE CAPITAINE   A BADEL
05/11/2017 H 14/14 0 1800 G 12 60.0 0 14.8L 1:45:41 NASSA   A BADEL
10/09/2017 KOR 9/11 0 1800 G 3 57.0 0 38.0L 1:50:70 LONDON TOWN   N RAWILLER
04/06/2017 H 3/7 0 1600 F 2 60.0 0 0.8L 1:33:91 OUT AND ABOUT   C WILLIAMS
07/05/2017 H 4/7 0 1600 F 3 57.0 0 2.5L 1:35:23 CHILTON COUNTY   G BOWMAN
09/04/2017 H 3/9 0 1600 F 1 56.0 0 2.8L 1:33:74 STREET RAPPER   N RAWILLER
22/03/2017 H 3/12 0 1800 G 2 59.0 0 4.8L 1:48:05 DARK KINGDOM   N RAWILLER
15/02/2017 H 2/11 0 1650 F 3 60.0 0 0.3L 1:39:22 PACKING DRAGON   N RAWILLER
11/10/2014 F 3/6 0 1200 G 6 57.0 0 3.5L 1:13:90 MOANIN   G BENOIST
24/08/2014 F 10/16 0 1400 G 4 59.0 0 5.0L 1:26:47 CAOINTIORN   G BENOIST
12/08/2014 F 1/7 0 1300 G 6 58.0 0 0.5L 1:18:64 KEENA   G BENOIST
19/07/2014 F 2/12 0 1400 G 3 58.0 0 0.8L 1:24:60 RAPHINAE   G BENOIST
07/05/2014 F 6/8 0 1200 G 3 58.0 0 12.5L 1:13:22 FOREST KING   G BENOIST
17/04/2014 F 2/9 0 1400 G 2 58.0 0 1.5L 1:22:92 HELWAN   G BENOIST

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 纵横大地 [除名] 的新闻消息