Navigate Up
Sign In
马匹资料
动力快车
5yo B NZ G SH 父系 BUFFALO MAN (CAN)
马总烙号: E54 母系 VOLIQUE (NZ)
出生日期 10/11/2014 马主 : SUPER SINGH STABLE
评分: 31 练马师 : 库切
总计奖金: S$00.00 M$29,657.70

上阵次数 殿 未列榜
16 1 3 0 0 12

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
18/08/2019 I PRO 7/7 33 1200 T G 2 50.0 495 18.7L 1:10:00 十全大补   萨当 库切
23/06/2019 I 5 16/16 35 1400 T G 1 59.0 482 16.9L 1:24:80 最佳拍挡   哈密星 库切
01/06/2019 I 5 9/10 37 1400 T S 1 56.0 492 19.4L 1:30:50 支流   哈密星 库切
25/05/2019 I 5 9/11 39 1400 T H 5 57.0 492 18.7L 1:28:80 首选   哈密星 库切
28/04/2019 P 5 2/10 37 1300 T G 9 55.0 482 0.5L 1:18:40 临冬城   尤斯里 库切
14/04/2019 I 5 9/10 39 1400 T G 2 57.0 490 15.5L 1:25:10 大富豪   哈密星 库切
17/03/2019 P 5 2/10 37 1400 T G 9 55.5 480 0.2L 1:23:80 百万富翁   尤斯里 库切
03/03/2019 I 5 2/12 37 1400 T G 2 59.0 494 1.3L 1:25:50 诺雅冲锋   阿南丹 库切
13/01/2019 I 5 10/13 38 1400 T G 8 56.5 483 15.3L 1:24:15 幸運禮物   哈密星 库切
29/12/2018 P 5 6/14 38 1400 T Y 13 57.0 484 5.4L 1:25:30 胜利之星   哈密星 库切
27/10/2018 P 5 1/12 32 1400 T S 10 57.5 481 1.5L 1:24:20 大鬼   哈密星 库切
25/08/2018 I 5 12/15 34 1400 T G 14 58.5 488 14.4L 1:23:90 黄金帝国   哈密星 库切
19/08/2018 I 5 8/10 36 1400 T G 7 55.5 495 9.2L 1:24:90 狂欢会   哈密星 库切
28/07/2018 P IN 8/13 38 1300 T Y 10 57.0 496 6.8L 1:19:30 凌冲   哈密星 库切
08/07/2018 K OP M 5/11 1300 T G 2 57.0 504 9.1L 1:17:60 阿泰基   哈密星 库切
23/06/2018 I IN 5/11 1100 T Y 8 56.5 521 3.2L 1:04:90 准备摇滚   哈密星 库切

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 动力快车 的新闻消息