Navigate Up
Sign In
马匹资料
志在成功
6yo CH NZ G SH 父系 PERFECTLY READY (AUS)
马总烙号: E395 母系 GOODGOLLYMISSMOLLY (NZ)
出生日期 24/10/2014 马主 : CHRISTINA CHEONG SHAN YUN @ZHONG SHAN YUN
评分: 27 练马师 : 莱因斯
总计奖金: S$00.00 M$24,953.85

上阵次数 殿 未列榜
23 1 2 0 2 18

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
03/10/2020 K 5 6/11 29 1200 T Y 8 56.0 487 11.1L 1:11:80 捷冠   拉齐奥 莱因斯
20/09/2020 I 5 9/9 31 1200 T Y 5 53.5 487 10.5L 1:13:70 洪荒之力   拉齐奥 莱因斯
06/09/2020 K 5 11/11 33 1200 T Y 2 53.0 493 15.7L 1:11:70 吉多多   许俊杰 莱因斯
15/08/2020 I 5 4/7 33 1000 T G 3 57.0 489 5.3L 0:58:70 神奇微微   拉齐奥 莱因斯
01/08/2020 K 5 2/11 32 1100 T G 5 56.5 490 0.8L 1:06:30 神奇微微   鲁邑文 莱因斯
29/02/2020 K 5 10/11 33 1200 T G 12 53.0 477 12.8L 1:10:90 前途无量   拉齐奥 莱因斯
02/02/2020 K 5 6/8 34 1300 T G 9 53.5 479 12.4L 1:18:90 拉茶   拉齐奥 莱因斯
11/01/2020 K 5 5/10 36 1300 T Y 3 55.0 481 9.6L 1:18:50 爱利多   拉齐奥 莱因斯
16/11/2019 I 5 5/11 38 1400 T S 4 56.5 482 8.7L 1:26:30 怡保冲刺   拉齐奥 莱因斯
26/10/2019 P 5 7/14 40 1200 T H 8 56.5 483 10.3L 1:13:90 团队冠军   拉齐奥 莱因斯
06/10/2019 K 5 10/10 42 1200 T G 7 57.5 485 8.5L 1:11:80 铁匠拜恩   拉齐奥 莱因斯
21/09/2019 K 4 11/11 44 1400 T G 3 51.0 490 13.5L 1:23:90 有言在先   谢伟文 莱因斯
11/08/2019 K NOV 7/8 46 1200 T G 5 58.0 498 13.3L 1:10:70 奔腾火焰   拉齐奥 莱因斯
19/05/2019 K NOV 8/11 47 1200 T G 6 57.0 494 6.9L 1:10:10 黄金大亨   拉齐奥 莱因斯
12/05/2019 K OP 8/10 47 1200 T G 2 53.5 492 12.1L 1:09:90 活龙   拉齐奥 莱因斯
13/04/2019 I OP M 1/10 40 1400 T G 1 56.0 489 2.3L 1:25:70 巾帼枭雄   拉齐奥 莱因斯
10/03/2019 K 5 8/12 42 1300 T G 4 56.5 497 7.8L 1:16:60 歡騰   拉齐奥 莱因斯
17/02/2019 K M 4/12 43 1200 T Y 12 52.5 497 4.5L 1:09:80 前车之鉴   拉齐奥 莱因斯
02/02/2019 P OP M 2/8 43 1300 T G 4 58.0 498 3.3L 1:18:20 杰佩托   荷西 莱因斯
20/01/2019 K OP M 9/10 45 1300 T G 8 56.0 497 10.9L 1:18:40 康菲特   拉齐奥 莱因斯
06/01/2019 K OP M 7/11 47 1300 T G 4 56.0 501 8.5L 1:16:60 国王   拉齐奥 莱因斯
16/12/2018 K OP M 7/10 47 1200 T Y 7 53.0 501 9.7L 1:10:70 活龙   拉齐奥 莱因斯
10/02/2018 P OP M 11/12 1200 T G 14 53.5 506 16.4L 1:09:90 六万   林安健 陈泳志

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 志在成功 的新闻消息