Navigate Up
Sign In
马匹资料
呼风喚雨 [除名]
CH USA H NH 父系 THUNDER GULCH (USA)
马总烙号: J518 母系 CASH FLOW (USA)
出生日期 07/05/2010 马主 : HUDSON STABLE
评分: 24 练马师 : V布根
总计奖金: S$00.00 M$35,010.00

上阵次数 殿 未列榜
29 1 3 3 1 21

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
30/07/2016 P 5 11/15 25 1700 T G 6 52.0 480 6.3L 1:43:80 大表演 B, TT 穆艾扎 V布根
18/06/2016 P 5 8/11 27 1700 T H 8 478 14.6L 1:46:10 马给力 B, TT 穆艾扎 V布根
20/03/2016 P 5 5/12 28 1600 T G 6 56.0 473 3.4L 1:34:20 天生正义 B, TT 何室楼 V布根
27/02/2016 I 5 7/8 30 1400 T G 8 53.0 474 10.7L 1:23:40 帝家 B, TT 钟沂沺 佩雷拉
30/01/2016 P 5 6/7 30 2000 T G 2 49.0 475 5.9L 2:03:30 飞行礼物 B, TT 克希纳 佩雷拉
01/01/2016 I 5 2/10 29 1600 T G 3 54.0 472 0.2L 1:38:70 夜半歌声 B, TT 克希纳 佩雷拉
26/12/2015 P 5 3/9 29 1700 T G 2 55.0 479 4.6L 1:45:00 战利品 B, TT 萨当 佩雷拉
12/12/2015 I CM D 4/12 30 1600 T S 3 474 4.8L 1:41:20 一路通 B, TT 何室楼 佩雷拉
06/12/2015 P 5 3/14 30 1700 T S 14 484 6.8L 1:47:80 香椰 B, TT 韦尔纳 佩雷拉
15/11/2015 I 5 1/15 26 1600 T S 7 48.0 480 0.5L 1:41:30 火箭快车 B, TT 克希纳 佩雷拉
24/10/2015 I 5 10/14 27 1600 T Y 2 51.0 483 11.2L 1:40:70 欢乐街头 B, TT 叶建鹰 佩雷拉
09/08/2015 I 5 5/14 28 1600 T Y 7 49.5 473 5.1L 1:39:50 跟上我 B, TT 萨当 佩雷拉
26/07/2015 P OP 3/16 28 1300 T H 12 54.0 475 3.5L 1:23:30 得到乐趣 B, TT 萨当 佩雷拉
05/07/2015 I OP 5/11 30 1400 T G 2 50.5 472 3.1L 1:23:70 糖果美美 B, TT 韦尔纳 佩雷拉
31/05/2015 I 5 5/11 32 1600 T G 4 54.5 473 6.1L 1:39:20 五月天气 B, TT 钟沂沺 佩雷拉
16/05/2015 I 5 2/14 31 1100 T Y 1 52.5 472 0.5L 1:05:30 侏儒怪 B, TT 萨当 佩雷拉
03/05/2015 I 5 7/9 31 1800 T S 9 56.5 477 3.4L 1:56:40 优雅战机 BP, TT 艾菲 佩雷拉
19/04/2015 P 5 9/11 33 1700 T G 10 53.0 476 6.8L 1:44:90 量力而行 BP, TT 沙尼 佩雷拉
12/04/2015 I 5 7/12 35 1600 T S 3 56.0 486 7.3L 1:40:10 火将 BP, TT 林安健 佩雷拉
22/03/2015 I 5 9/15 35 1400 T G 9 58.0 496 8.0L 1:23:30 快乐将军 BP1, TT 沙尼 佩雷拉
27/07/2014 I 5 7/9 37 1800 T G 8 52.0 490 5.8L 1:50:20 光輝岁月 B, TT HOW YANG 佩雷拉
12/07/2014 I OP 5/8 39 1800 T G 7 52.5 485 7.8L 1:50:60 尘土 B, TT HOW YANG 佩雷拉
15/06/2014 P 5 5/14 41 1600 T G 9 58.0 482 5.8L 1:36:40 男人心 B, TT 祖基利 佩雷拉
17/05/2014 I M 5/8 43 1100 T S 8 52.5 488 4.1L 1:04:60 快枪手 B, TT 施志勇 佩雷拉
13/04/2014 I 5 2/7 43 1800 T S 4 56.0 486 1.3L 1:58:30 云中子 B, TT 沙尼 佩雷拉
09/03/2014 P 4 7/13 45 1200 T G 5 50.0 465 9.0L 1:09:50 黑战机 B, TT 沙尼 佩雷拉
23/02/2014 I 4 8/11 47 1000 T G 5 50.5 494 8.3L 0:57:50 没钱没谈 BB, TT 沙尼 佩雷拉
18/01/2014 I 4 6/11 47 1400 T Y 3 52.5 502 11.4L 1:25:10 欢乐街头   沙鲁 佩雷拉
08/09/2013 I R 13/13 0 1200 T S 13 52.5 489 20.9L 1:11:70 唐山大兄   APP HOW YANG 佩雷拉

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 呼风喚雨 [除名] 的新闻消息