Navigate Up
Sign In
马匹资料
自由铃声 [除名]
B NZ G SH 父系 HIS ROYAL HIGHNESS (NZ)
马总烙号: A678 母系 LADY SINGA (NZ)
出生日期 15/09/2005 马主 : LEE PENG CHEONG
评分: 31 练马师 : 罗伯斯
总计奖金: S$00.00 M$54,585.00

上阵次数 殿 未列榜
28 2 1 1 2 22

  • 成绩
  • 新闻
比赛/试跑日期

排名 评分 赛程

排位 配磅(让磅后) 马匹体重 沿途走位 头马距离 时速 冠军/
亚军
配备骑师练马师视频
19/07/2014 I 5 6/13 33 1100 T G 9 52.0 451 3.8L 1:03:50 只要钱   艾菲 罗伯斯
15/06/2014 P 5 6/12 35 1100 T G 2 52.0 451 6.4L 1:04:60 富贵   凯利 罗伯斯
27/04/2014 P 5 11/14 37 1300 T G 8 52.0 445 8.8L 1:16:90 光明赌注   巴纳峇 罗伯斯
30/03/2014 P 5 12/12 39 1300 T Y 11 55.0 447 17.9L 1:18:80 佳和   易旺 罗伯斯
09/03/2014 P 5 8/8 41 1100 T G 1 54.0 446 9.1L 1:04:20 三角翼   拉沙利 罗伯斯
29/12/2013 P 5 16/16 43 1300 T G 13 55.0 439 16.1L 1:18:10 登峰造极   拉沙利 罗伯斯
22/12/2013 P 5 13/13 43 1200 T G 6 54.0 443 14.5L 1:10:80 吉宝   甘尼斯 罗伯斯
17/03/2013 P 4 11/12 44 1400 T Y 8 51.5 468 14.3L 1:24:00 CAPTAIN PENANG   易旺 罗伯斯
02/02/2013 P 4 12/13 44 1400 T G 10 50.5 464 13.6L 1:22:90 大件事   庄华栋 罗伯斯
20/01/2013 K 5 1/13 39 1100 T G 10 56.0 459 0.5L 1:05:40 JERAM FAITHFUL (DEREGISTERED)   B伍活 罗伯斯
30/12/2012 P 5 12/14 40 1400 G 9 53.5 462 14.5L 1:22:20 十全   APP R JASMIN 罗伯斯
25/11/2012 I 5 16/16 40 1400 T H 12 54.5 459 32.9L 1:28:40 向前冲   易旺 罗伯斯
11/11/2012 K 5 1/10 35 1200 T Y 8 53.0 459 0.5L 1:12:20 GUNS & ROSES   瓦南 罗伯斯
14/10/2012 P 5 7/13 37 1300 T G 3 52.0 452 6.8L 1:17:50 火将   瓦南 罗伯斯
07/10/2012 P 5 9/10 39 1200 T H 6 53.0 457 14.4L 1:16:40 CAREY ISLAND   瓦南 罗伯斯
01/07/2012 P 5 2/15 39 1400 T Y 13 55.0 464 3.3L 1:24:50 战利品   沙列 梁保强
23/06/2012 I 5 4/13 41 1400 T G 12 56.5 473 4.9L 1:24:40 飞吻   沙列 梁保强
02/06/2012 I 5 4/13 42 1400 T G 6 52.5 470 4.9L 1:25:00 KING OF HONOUR   廖成昌 梁保强
27/05/2012 I 4 10/13 44 1200 T G 11 50.5 471 10.2L 1:10:90 西游记   廖成昌 梁保强
22/04/2012 I 4 8/13 46 1200 T Y 10 49.5 469 12.2L 1:11:30 等不及   陈志杰 梁保强
15/04/2012 I 4 12/14 48 1400 T G 10 51.5 467 9.9L 1:24:80 照亮我   沙鲁 梁保强
04/03/2012 I 4 11/12 50 1400 T S 11 51.5 466 19.3L 1:27:30 莎娜公主   善卡 梁保强
25/02/2012 I 4 5/13 50 1200 T Y 8 52.5 467 3.1L 1:11:20 CHEEK TO CHEEK   沙鲁 梁保强
29/05/2011 I 4 14/14 52 1400 T G 9 54.0 462 19.8L 1:22:50 比你好   M MARQUES 梁保强
14/05/2011 P 4 3/13 52 1200 T S 12 52.5 461 1-2-3 5.3L 1:11:10 十二道   卓乐文 梁保强
08/05/2011 P 4 5/12 53 1100 T G 11 53.5 462 3-4-5 4.1L 1:04:60 CONFRERE   M MARQUES 梁保强
05/02/2011 K 4 12/12 55 1200 T G 5 55.0 459 3-5-12 18.2L 1:11:10 BUKIT TINGGI   祖基利 梁保强
08/01/2011 I NOV 12/13 55 1100 T Y 4 51.0 455 19.3L 1:05:60 MONEY COME   APP S FAUZI 梁保强

说明
头马距离: 冠军与其它赛驹的差距
沿途走位: 沿途走位(门前800-400-终点)

目前暂无 自由铃声 [除名] 的新闻消息